Recoltare

  • Recoltarea masei lemnoase reprezintă primul proces parțial, tehnologic și de muncă, al exploatării lemnului, în care arborii puși în valoare sunt doborâți și, după caz, curățați de crengi și secționați.

    Alser Forest comercializează utilaje pentru recoltarea lemnului.

You are here